Volledig in de cloud

Arbomanagementsysteem

Het CompuCase Arbomanagementsysteem  is de online opvolger van het succesvolle Arco Verzuim management systeem. Het verzuimssysteem wordt als een online verzuimsoftwarepakket aangeboden waardoor de software vanuit iedere omgeving met internetaansluiting benaderd kan worden.

Backups, onderhoud op hardware en software  wordt voor u automatisch door de medewerkers van CompuCase uitgevoerd. Hierdoor spreken we van een SaaS of ASP of Cloud Arbomanagementsysteem .

Door de jarenlange ervaring en samenwerking met arbodiensten is het verzuim management systeem ontwikkeld vanuit de arbopraktijk en heeft daardoor alle functionaliteit in huis ten behoeve van de bedrijfsvoering van de moderne arbodienst. Vanwege deze praktijkgedachte is het verzuimsysteem bijzonder gebruiksvriendelijk in het gebruik zowel voor de arbodienstmedewerkers als voor de werkgevergebruikers.

CompuCase is het meer voordelige systeem op de markt. Wij vinden het belangrijk om hier volledig transparant in te zijn. Onze tarieven zijn daarom te vinden op onze website. 

Tarieven

Daarnaast is ons systeem ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. ISO27001 is een wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging en NEN7510 is een speciefieke norm voor informatiebeveiliging die geldt voor de zorg- en welzijnssector (bijv. ziekenhuizen). Met deze certificeringen kunnen wij dus garanderen dat ons systeem voldoet aan de eisen die worden gesteld op het gebied van informatiebeveiliging.

Meer informatie over onze beveiliging

 

Doelgroepen

De doelgroepen zijn arbodiensten, casemanagers, ziekteverzuimbegeleidingsbedrijven en bedrijfsartsen. Uiteraard kan CompuCase Verzuim management systeem ook ingezet worden bij grotere bedrijven voor de interne arbo- of HRM-afdeling ten behoeven van de bewaking van de taken in het kader van de wet verbetering Poortwachter.

Arbomanagementsysteem

Direct met een verzuimsoftwarespecialist spreken?

Neem gerust contact op met Joep Hendrix. Hij kan u alles vertellen over de mogelijkheden van CompuCase en adviseren over het gebruik hiervan voor uw organisatie!

0485 - 47 01 89

joep.hendrix@compucase.nl

Joep Hendrix CompuCase

 

 

CompuCase is hiring!